Lag

Björklund Beppe
Ginman Max
Kullberg Ester
Långfors Samuel
Lindfors Alvar
Mäkiluoma Robin
Mäntysaari Valter
Mickelsson Alex
Nordström Noah
Nykopp Isak
Polvisalo Alex
Rosenback Melwin
Skaggs Erik
Svarvar William
Wägar Matheo

Funktionärer