#ALLA FÖR ALLA


Respektera spelet material :

Kunnioita peliä -programmet är planerad så att finsk ishockey skall vara rättvisare för alla deltagare. Det är frågan om respekten mellan spelarna, tränarna, domarna, föräldrarna, publiken och andra som håller på med grenen. Vi uppför oss i hallen så väl som utanför den!
Matcherna är en positiv uppväxtmiljö, där det finns rum att både lyckas och misslyckas.
Spelet är säkrare än tidigare
Tränare och domare får arbetsro.

http://www.kunnioitapelia.fi/

Et ole yksin: Idrott som hobby skall innehålla glädje, känslan av att lyckas och få goda vänner. Syftet i det gemensamma projektet mellan Befolkningsförbundet och finsk idrott är att garantera/främja allas rätt till att njuta av trygg idrott. Att alla blir bemötta jämställt och respektfullt.

Har du upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten? Bli inte ensam med dina erfarenheter. Et ole yksin erbjuder dig gratis stöd via telefon eller chat, även på svenska .#etoleyksin

https://etoleyksin.fi/sv/